ISOWOOD

Višeslojni podovi

Višeslojni pod
Urađen od podloge koja može biti od različitih vrsta ( brezova ili jelova ) debljine 12 mm i lamele punog drveta. Otporan na klimatske promjene
Rade se u debljini 16 mm
Dimenzije 500-2000×100/120/140/160/180/200/220 x 16 mm
Moze se lakirati poliuretanskim lakom ili lakom na vodenoj bazi, kao i uljiti biološkim uljima. Površinska obrada : brušeno ili četkano.